Accesibilitat

El SARC té el compromís d'oferir un lloc web accessible, mitjançant el qual es proporcione un conjunt de continguts i funcionalitats d'utilitat i que permeten el seu accés per part del major nombre d'usuaris possibles, incloent als col·lectius de persones amb discapacitat i d'edat avançada. En la construcció del lloc web del SARC s'han adoptat una sèrie de mesures amb l'objectiu de millorar la seua accessibilitat.

Açò comporta una sèrie d'avantatges com:

  • Facilitar l'accés dels usuaris independentment de la seua condició física o del seu entorn.
  • Permetre l'accés als seus continguts a través de qualsevol navegador (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, etc.) i facilitar el correcte funcionament de les ajudes tècniques.
  • Incloure continguts clars ben estructurats.
  • Millorar la navegació i l'experiència de l'usuari.

Entre unes altres s'han adoptat les següents mesures:

  • Utilització de CSS per a la presentació de la informació.
  • Marcat estructural que permet una adequada navegació.
  • Textos d'enllaços descriptius de la seua destinació.
  • Text amb grandària de font adaptable a les preferències o necessitats de l'usuari.

D'altra banda, existeixen en el portal algunes seccions i elements que, a causa de la seua complexitat tècnica, encara no han sigut adaptats d'acord amb estes mesures d'accessibilitat adoptades. No obstant açò, el SARC es compromet a continuar treballant per a solucionar com més prompte millor tots els possibles aspectes que pogueren dificultar l'accés a determinats continguts del portal.

Qualsevol queixa, consulta o suggeriment de millora sobre l'accessibilitat d'este portal es podrà canalitzar a través del formulari de contacte.